Projektas sėkmingai įvykdytas

UAB „Merseta”, pripažinta kokybiškų gesinimo priemonių gamintoja Lietuvoje, sėkmingai įvykdė projektą – „UAB „Merseta” veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą Vakarų rinkose”. Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal priemonę „Naujos Galimybės”. Projekto, trukusio 24 mėnesius, vertė – 55.383,00 Eur., o 27.691,50 Eur. buvo skirta Europos Sąjungos Struktūrinių fondų.

UAB „Merseta” projektu siekė padidinti savo konkurencingumą regione ir tarptautinėje rinkoje, ženkliai išplečiant gesintuvų ir aerozolinių gesinimo priemonių bei pramoninių gesinimo sistemų diegimo pardavimus. Įgyvendinus nuoseklų eksporto plėtros projektą padidės įmonės eksportas, apyvarta, darbo našumas, produkcijos kokybė.

Įgyvendinus projektą, sukaupta reginių metu informacija bus naudojama kuriant naujus bei tobulinant esamus įmonės produktus bei planuojant rinkodarines priemones. Numatoma ir toliau dalyvauti parodose ir išnaudoti projekte sukauptą patirtį.
Įmonė neketina sustoti ir planuoja plėsti partnerių tinklą, didinti eksporto apimtis bei vardo žinomumą dar aktyviau ir efektyviau.